ដំណឹងក្ដៅៗ

របៀបចុះឈ្មោះ និងជួញដូរជម្រើសគោលពីរនៅ Deriv
ការបង្រៀន

របៀបចុះឈ្មោះគណនីនៅក្នុង Deriv របៀបចុះឈ្មោះគណនីជួញដូរ ដំណើរការនៃការបើកគណនីនៅ Deriv គឺសាមញ្ញ។ ចូលមើលគេហទំព័រ Deriv ឬចុច ទីនេះ ដើម្បីបង្កើត . ចុចលើប៊ូតុង "បង្...

ព័ត៌មានពេញនិយម