Бүртгэлийн Түгээмэл Асуулт (ТХГ), Баталгаажуулалт. Хадгаламж/Татан авалт, Derive арилжаа
Хичээлүүд

Бүртгэлийн Түгээмэл Асуулт (ТХГ), Баталгаажуулалт. Хадгаламж/Татан авалт, Derive арилжаа

Данс Би яагаад данс үүсгэж чадахгүй байна вэ? Группийнхээ практикт нийцүүлэн бид үйлчлүүлэгч бүртгүүлэхэд дараах шалгууруудыг тавьдаг. Үйлчлүүлэгчид 18 нас хүрсэн...