Overte číslo Deriv - Deriv Slovakia - Deriv Slovenčina

Ako overiť účet v Deriv


Dokumenty pre Deriv


1. Doklad o identifikácii - aktuálna (nevypršená) farebná naskenovaná kópia (vo formáte PDF alebo JPG) vášho pasu. Ak nemáte k dispozícii platný cestovný pas, odovzdajte podobný identifikačný doklad s vašou fotografiou, ako je občiansky preukaz alebo vodičský preukaz.
 • Platný cestovný pas
 • Platný osobný preukaz
 • Platný vodičský preukaz
Ako overiť účet v Deriv

2. Doklad o adrese – výpis z účtu alebo účet za energie. Uistite sa však, že poskytnuté dokumenty nie sú staršie ako 6 mesiacov a že vaše meno a fyzická adresa sú jasne zobrazené.
 • Účty za energie (elektrina, voda, plyn, širokopásmové pripojenie a pevná linka)
Ako overiť účet v Deriv
 • Najnovší bankový výpis alebo akýkoľvek vládou vydaný list, ktorý obsahuje vaše meno a adresu
Ako overiť účet v Deriv


3. Selfie s dokladom totožnosti
 • Jasná farebná selfie, ktorá obsahuje váš doklad totožnosti (rovnaký ako ten, ktorý ste použili v kroku 1).
Ako overiť účet v Deriv
Požiadavky:
 • Musí to byť jasná farebná fotografia alebo naskenovaný obrázok
 • Vydané pod vlastným menom
 • Datované za posledných šesť mesiacov
 • Akceptované sú iba formáty JPG, JPEG, GIF, PNG a PDF
 • Maximálna veľkosť nahrávania pre každý súbor je 8 MB

Upozorňujeme, že ako dôkaz adresy neakceptujeme účty za mobilný telefón ani výpisy z poistenia.

Pred odovzdaním dokumentu sa uistite, že sú vaše osobné údaje aktualizované tak, aby zodpovedali vášmu dokladu totožnosti. Pomôže to predísť oneskoreniam počas procesu overovania.Ako overiť účet


Chatujte so živou podporou na Deriv alebo pošlite e-mail na [email protected]


Časté otázky Deriv Verificaiton


Musím overiť svoj účet Deriv?

Nie, svoj účet Deriv nemusíte overovať, pokiaľ k tomu nebudete vyzvaní. Ak váš účet vyžaduje overenie, budeme vás kontaktovať e-mailom, aby sme iniciovali proces a poskytli vám jasné pokyny, ako odoslať vaše dokumenty.

Ako dlho trvá overenie?

Kontrola vašich dokumentov zvyčajne trvá 1 až 3 pracovné dni a po dokončení vás budeme informovať o výsledku e-mailom.

Prečo boli moje dokumenty odmietnuté?

Vaše overovacie dokumenty môžeme odmietnuť, ak nie sú dostatočne jasné, neplatné, majú uplynutú platnosť alebo majú orezané okraje.
Thank you for rating.